Μπάτσοι διαφημίζουν πόσο προσοδοφόρο είναι το επάγγελμα τους και πόσο πολυτελή ζωή τους εξασφαλίζει