Μουσικό ταξίδι στην παράδοση της Ρόδου από το «αλάτι της γης»