Μονοχάρης, Πατσαλής, Ζυγογιάννης, Μπαρτατίλας, Παπαλάμπρου, Ζαχαροδήμος οι νέοι Δντες στα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου μας