Μόνο πρωί επιτρέπεται ο εφοδιασμός καταστημάτων της Μεσαιωνικής Πόλης