Μόνο μέσω διαπραγματεύσεων μπορεί να διευθετηθεί το καθεστώς της Ιερουσαλήμ, λέει το ΥΠΕΞ

Ετικέτες: 

Προέλευση