Μισές λύσεις για το Δημοτικό Σχολείο Σαμοθράκης! Δεν καλύφθηκαν όλες οι θέσεις δασκάλων!