Μικρός καταρράκτης στο χείμαρρο της «Λαγκάδας» στα Πευκούλια…