Μικροεντάσεις σε Σύνταγμα και Εξάρχεια μετά την αντιφασιστική συγκέντρωση