Μικροαλλαγές στο πρόγραμμα της Σερρών (13-14/1/2018)