Μία ώρα αργότερα αύριο τα σχολεία του δήμου Πρεσπών