Μια ευχάριστη διαδρομή από Άγιο Κωνσταντίνο, Καμένα Βούρλα, Θερμοπύλες, Αλαμάνα, Λάμια...!!!(VIDEO)