Μια διαφορετική μέρα, Στάμος Τσιτσώνης

Ετικέτες: 

Προέλευση