Μία απόφοιτη του Πολυτεχνείου Κρήτης ανάμεσα στους 40 καλύτερους επιστήμονες του Καναδά