Μετά από μήνες το ηλεκτρονικό εισιτήριο θα πωλείται σε 1.005 επιπλέον σημεία