Μετά από 148 χρόνια της ζωής του ελληνικού σιδηρόδρομου, σήμερα πουλιούνται από την κυβέρνηση σε ιταλική εταιρεία έναντι πινακίου φακής (45 εκατομμύρια ευρώ), αφού χαρίζονται στην ιταλική εταιρεία χρέη 692 εκατομμυρίων ευρώ !!!