Μέχρι το τέλος Μαρτίου και με βάση τα εισοδήματα του 2016 θα γίνει η προκαταβολή του νέου οικογενειακού επιδόματος.