Μέχρι και την 18η Ιανουαρίου απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη τη χώρα