ΜΕΓΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΒΑΣΙΛΗ!