Με την ίδια συνταγή ο Κοτζιάς και για τα ελληνοαλβανικά