«Μὲ τί ἀσχολεῖσαι ἄνθρωπε, ἐπιστήμονα, τοῦ 21ου αἰώνα!!!»