Με επιτυχία η ημερίδα "Αναδεικνύοντας τη Θήβα μέσω των μνημείων της"