Με Ελεύθερο Σχέδιο συνεχίζονται σήμερα οι Πανελλαδικές στα ειδικά μαθήματα