Με αυξημένη πλειοψηφία της Βουλής να λαμβάνονται οι αποφάσεις για την Παιδεία