Με απόφαση του ΕΣΡ τερματίζεται η λειτουργία του ΜEGA