"Μάθημα Ευτυχίας" άρχισε να διδάσκεται στα σχολεία του Νέου Δελχί