Λεμέρ: Να μετατρέψουμε την Ευρωζώνη σε μια μεγάλη χώρα