Λειτουργούν τα ξενοδοχεία στην περίκλειστη περιοχή των Βαρωσίων