Λαμία Παρουσίαση βιβλίου της κας Μαρίας Γιαννά Τζίμα με τίτλο ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ