Λαμία: 1,7 εκατομμύρια για την αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης