"Λάχανα και Χάχανα" με τον Τάσο Ιωαννίδη και παιδική χορωδία στη Σάμο στις 18/6