"Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, ο νομός Κιλκίς καταρρέει"