Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018: Βρέχει εκατομμύρια για έργα στη Λήμνο