«Κυρία» θα πει μάγκας γένους θηλυκού

Βρέθηκε κι εδώ