Κύπρος: «Πρώτα θα λύσουμε το Κυπριακό και μετά η συζήτηση για το φυσικό αέριο»