Κύκλωμα βιαστών στη Ρόδο: «Μας βίαζαν διαδοχικά στην ίδια παραλία»

Προέλευση