Κυκλοφοριακή συμφόρηση λόγω συντήρησης στην Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας