Κρυψορχία: Ο γιατρός εξηγεί γιατί πρέπει να αντιμετωπίζεται έγκαιρα