ΚΟΖΑΝΗ - Δράσεις για τη δωρεά μυελού των οστών από τη «Γέφυρα Ζωής»