Κουζέλης Πρόεδρος ΙΕΠ: «Ὅ,τι διδάσκεται σήμερα στὰ σχολεῖα στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἔχει τὴ σύμφωνη γνώμη τῆς Ἐκκλησίας»