Κουντουρά: Περισσότερες από 300 μεγάλες επενδύσεις στον Τουρισμό το 2015-2017