Κότορ, ο νέος κοσμοπολίτικος προορισμός της Ευρώπης