Κωνσταντίνος Φυτόπουλος: ο μικρός πρωταθλητής του Γυμναστικού Συλλόγου Λευκάδας