Κοινωνικό μέρισμα 2017: Η αίτηση, τα δικαιολογητικά, οι δικαιούχοι και τα πόσα