Κοινή πρόταση ψηφίσματος για τη ΔΕΗ και τις διακοπές ρεύματος σε καταστήματα και πολίτες