Κοινή δήλωση Μπ. Παπαδόπουλου και Παύλου Ραγιά για τα εγκαίνια του Ιατρείου Ρεντίνας