Κλειστό...λόγω Μακεδονίας το δημαρχείο της Έδεσσας