Κλείνει μέχρι τον Σεπτέμβριο μια λωρίδα από Σιάτιστα ως Πολύμυλο στην Εγνατία Οδός