Κινητικότητα στο τυροκομείο Σερβίων - τι συμβαίνει;