Κίνδυνοι για την υγεία από την πτώση των ποσοστών εμβολιασμού στην ΕΕ