Κινδύνευσε 7χρονος όταν Ι.Χ. παραβίασε το μονόδρομο